Deze pagina wordt beheerd door Theo Westerduin

Aan de teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. SCO Lucas draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor informatie op enige internetsite of pagina waarnaar onder deze site wordt verwezen. Deze website is gebouwd en wordt onderhouden met het Content Management Systeem van AB-ZHW.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen fietsen in de vakantie....Tot 1 augustus 2009 kan je in de bibliotheek Transvaal aan het Hobbemaplein meedoen aan een prijsvraag...en een fiets winnen! Het heeft allemaal te maken met de start van een fiets-actieplan van de Fietsersbond; fietsen is gezond en goedkoop, fietsen gun je iedereen! Leerlingen uit de groepen 6 mochten even samen fietsen met de Haagse wethouder Bert van Alphen.

 Ik en Celal gingen op radio live. van west jornaal.We moesten vragen be antwoorden.
Zoals Fiets jij wel eens? of Waar fiets jij graag?
en nog veel meer vraagen die een beetje op dat lijkt.
aysenur yildiz 6c

Luister hier naar de radio- uitzending van Radio West

we gingen met de somige kinderen van groep 6 naar de bibiolteek daar gingen we informatie leeren over fietsen en toen maakten we een vraagen lijst en we speeleden speletjes op de computer daar mee kun je punten winen en als je de meeste punten had dan had je een fiets gewonnen.en we waar in 2 groepen verdeeld. en toen we uit de bibiolteek kwamen mochten 2 kinderen op de fiets ziten dan gingen we naar de wijk park daar gingen we fietsen en er kon 3 kinderen niet fietsen toen leerde er 2 kinderen en sewilay hebt ook nooit ge fiest en ze leerde in 1 uur fietsen en darna pakte ierdereen een fiets we moesten steets door de pionen heen of een bekker met 1 han op de stok legen en toen moesten we remen leren maar terwijl we het al wisten hoe je moet remmen daar gingen we fietsen we gingen steets rondjes maken. toen de jufrouw fluit dan moesten we remmen. en op het laast kregen we stikker en limonade en een fietslamp en de leukste kregen we een lijkt op een sluitel hanger je moest je je fiets zijn code op schrijfen en dat moet je bij je bewaare als je fiets gestolen is dan zoeken ze je fiets en woord de dief gevangen dus dan krijgt hij een boeten en je krijg je eigen fiets turug.
muhammed 6d


Meer weten of meer fietsen?
Klik verder op de websites!
Laat Nederland fietsen
Fietsersbond regio Den Haag