Medezeggenschapsraad Onze Wereld

 

Samenstelling Medezeggenschapsraad Onze Wereld

Oudergeleding:                                                                       Personeelsgeleding:

Dilek Orman-Erzik                                                                  Maureen Vasconcellos

Rofeida Assoufi                                                                      Mona el Sayed

Iman Meziane                                                                          Eva de Brabander

Niyazi Kocabas                                                                     

Karim Khallouki                                                                      Rien Kanaar

 

Emailadres Medezeggenschapsraad Onze Wereld: mr@onzewereld.lucasonderwijs.nl

 

 

Vergaderdata schooljaar 2016-2017

Donderdag 20 april 2017

Tijdstip : 19.30 uur -  21.30 uur.

 Documenten

Notulen MR vergadering 6 maart 2018
Notulen 19-01-2016 MR Onze Wereld
Notulen 01-03-2016 MR Onze Wereld
Notulen 05-04-2016 MR Onze Wereld
Notulen 28-06-2016 MR Onze Wereld
Notulen MR vergadering 06-09-2016
Notulen MR vergadering 25-10-2016
Notulen MR vergadering 22-11-2016
Notulen MR vergadering 17-01-2017
Notulen MR vergadering 16-02-2017
Notulen MR vergadering 28-03-2017
Notulen MR vergadering 16-05-2017
Notulen MR vergadering 28-11-2017
Notulen MR vergadering 09-01-2018

 

 

    

   

   


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     Deze pagina wordt beheerd door Theo Westerduin

  Aan de teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. SCO Lucas draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor informatie op enige internetsite of pagina waarnaar onder deze site wordt verwezen. Deze website is gebouwd en wordt onderhouden met het Content Management Systeem van AB-ZHW.