Deze pagina wordt beheerd door Theo Westerduin

Aan de teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. SCO Lucas draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor informatie op enige internetsite of pagina waarnaar onder deze site wordt verwezen. Deze website is gebouwd en wordt onderhouden met het Content Management Systeem van AB-ZHW.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijenlezzzzzzzzzzzz in de Woelige StalDe groepen 3 kregen bijenlezzzzzzzzzzzz in kinderboerderij 'de Woelige Stal' in wijkpark Transvaal. Niet alleen luizzzzteren maar ook zelf als drukke, bezige bijen aan de slag! De koninginnebij, darren, heel veel werkbijen en poetsbijen, voedsterbijen, alles kwam in een eigen spel voorbij...BZZZzzzzzzzzzzzzzzzz...

 

De leerlingen van de groepen 3 waren ook dit jaar uitgenodigd door kinderboerderij 'de Woelige stal' om een bijenles te volgen. De kinderen hebben daar een les gevolgd van ongeveer een uur.
De eigen juf heeft de bijenles gegeven. Bzzzzzzzzzzzzzzzz.....De kinderen kregen uitleg over de bijenkast. De llerlingen hebben samen uiteindelijk een toneelstuk gespeeld over alle bezigheden van de bijen in de bijenkast.
De koningin, darren, werkbijen, poetsbijen, voedsterbijen en nog veel meer! De kinderen hebben op een speelse manier ervaren hoe het leven van een bij er uitziet! Druk, druk, druk! BZZZZZZzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.....Meer weten? Klik hier verder naar websites vol bijen....

Website Bijen houden
Website spreekbeurt Bijen
Website vol Bijen en Hommels