Deze pagina wordt beheerd door Theo Westerduin

Aan de teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. SCO Lucas draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor informatie op enige internetsite of pagina waarnaar onder deze site wordt verwezen. Deze website is gebouwd en wordt onderhouden met het Content Management Systeem van AB-ZHW.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allemaal een nieuwe schoolgids!Verleden week de schoolkalender en deze week kregen alle leerlingen op Basisschool Onze Wereld een nieuwe schoolgids mee. Een gids helemaal vol met informatie voor het schooljaar 2008-2009. Adressen, schooltijden en schoolvakanties, hoe zit het met huiswerk en wanneer is het nou ouderavond? Een gids om een jaar lang goed door te lezen en te bewaren!

 In de Schoolgids van Basisschool Onze Wereld vindt u veel praktische informatie: de namen van het bestuur, het personeel, de schooltijden, de vakanties, en een adressenlijst van instellingen waar u als ouder of verzorger mee te maken kunt krijgen. Alle leerlingen hebben de schoolgids meegekregen...toch nog geen schoolgids thuis? Vraag een exemplaar bij de meester of juf in de klas!

De SchoolGids 2008-2009 is ook hier te downloaden
(pdf-bestand)