Deze pagina wordt beheerd door Theo Westerduin

Aan de teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. SCO Lucas draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor informatie op enige internetsite of pagina waarnaar onder deze site wordt verwezen. Deze website is gebouwd en wordt onderhouden met het Content Management Systeem van AB-ZHW.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIE War Child: maak samen een peace-teken!In het schooljaar 2009-2010 besteden we op school op verschillende manieren aandacht aan het werk van War Child. Op 21 september -de Internationale Dag van de Vrede- vraagt War Child aandacht voor de miljoenen kinderen die wereldwijd in oorlog opgroeien. Maak samen een peace-teken! Donderdag 17 september stroomde de speelplaats vol....sta jij er ook bij?

 
Als ergens oorlog is, hebben kinderen het vaak heel zwaar. Soms zijn ze op de vlucht en leven ze zonder ouders. War Child Nederland is een onafhankelijke humanitaire organisatie die investeert in een vreedzame toekomst voor kinderen die getroffen zijn door oorlog.

Meer dan 80% van de slachtoffers van oorlogen zijn geen soldaten, maar burgers. De meerderheid daarvan zijn vrouwen en kinderen. Om kinderen te beschermen tegen (onder andere) oorlog en geweld, is het Verdrag voor de Rechten van Kind opgesteld. Hierin staan meer dan 40 rechten die alle kinderen in de wereld hebben. Veel regeringen, maar nog niet alle, hebben dit verdag ondertekend. Daarmee beloven ze dat ze er aan zullen werken om de rechten van kinderen te verbeteren.
Op donderdag 17 september 2009 kwamen al vroeg alle leerlingen van de groepen 1 t/m 4 en veel ouders
naar de speelplaats op de Brandtstraat nr 87. Het grote peace-teken had meester Rien met krijt op de grond getekend en meester Theo stond op het dak van het Zorgcentrum Transvaal...passen we er allemaal in?
En...juf Brigitte was jarig; daar hebben we met z'n allen voor gezongen!Om 1 uur 'smiddags kwamen snel alle kinderen van de groepen 5 t/8 naar de speelplaats.
Ook weer even passen en meten..... allemaal samen op de foto!
Juffen, meesters, ouders en en leerlingen allemaal bedankt voor deze snelle actie!
Onze foto's zijn later ook te zien op de website van War Child.War Child roept iedereen op te helpen. Dit kan bijvoorbeeld door War Child financieel te steunen met een eenmalige donatie. Op school kun je ook een actie organiseren of anderen vertellen over alle activiteiten van War Child, bijvoorbeeld met een goede spreekbeurt. Alle beetjes helpen!In het schooljaar 2009-2010 besteden we op school op verschillende manieren aandacht aan het werk van War Child. Een inzamelactie, groot of klein, in de klas iets verzinnen of met andere klassen.....en wat kunnen we samen doen? Op de websites van War Child staan al veel voorbeelden voor acties.

Spreekbeurt in de klas?
In de klas kun je op allerlei manieren aandacht vragen voor kinderen in oorlogsgebieden.
Zo kun je bijvoorbeeld een spreekbeurt houden of een werkstuk maken over War Child. War Child heeft 2 informatiepakketten die je kunt gebruiken bij het maken van je werkstuk of spreekbeurt. Informatiepakketten zijn makkelijk te downloaden via de website van War Child!

Informatie in de klas?
Wil je als leraar in de klas iets doen met de thema's kinderrechten, kindsoldaten of War Child? Dat kan! Via de website van War Child zijn gratis digitale lespakketten van War Child voor de bovenbouw van de basisschool te downloaden.

WereldNieuws!
Alle activiteiten op school worden vermeld op de website en zijn natuurlijk te zien in het WereldNieuws!
Komend schooljaar zullen geregeld DVD's te koop worden aangeboden
waarvan een deel van de opbrengst naar War Child gaat.

Den Haag War Child
Website Kids For War Child
Website War Child Nederland