Deze pagina wordt beheerd door Theo Westerduin

Aan de teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. SCO Lucas draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor informatie op enige internetsite of pagina waarnaar onder deze site wordt verwezen. Deze website is gebouwd en wordt onderhouden met het Content Management Systeem van AB-ZHW.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een groene dag bij de groepen 7Omdat ze meededen aan een plantenonderzoek van AIR SO PURE mochten de groepen 7b en 7d op vrijdag 8 april zelf een kijkje komen nemen in de Westlandse plantenkassen. Samen brachten ze een bezoek aan het grote veilinggebouw en alle leerlingen kregen ook nog een plantje mee...een echte groene lentedag!

 
Excusie
Op een vrijdag ochtend gingen de klassen 7b en 7d naar een excursie, maar niet zomaar een excusie een excursie over planten. We moesten om 10 voor half 9 buiten voor de school verzamelen. Toen het 5 voor half 9 was ,gingen we vertrekken naar de delaryweg, want daar stond de bus al op ons te wachten. De kinderen die er waren gingen de bus in. Het duurde ongeveer een half uur voordat we er waren, want we gingen naar Honselesdijk. Dan waren we er. We moesten op mensen wachten die ons gingen rondleiden. Dan waren ze er. Ze gingen zich voorstellen, want 3 mensen kenden we niet. Toen iedereen compleet was gingen we naar binnen. Iedereen was verbaasd, want het was een soort veiling. We zagen heel veel plant. We zagen ook planten dat we nooit eerder gezien hadden. Dan kwam een meneer die ons ging informeren over planten. Iedereen die een mobiel of camera had ging planten filmen. Dan gingen we naar een veiling, maar er waren mensen die op knoppen gingen drukken om planten te kopen, dus we gingen nog even naar de koelcel, maar daar stonden geen planten. De meneer ging ons informeren van wat er in de koelcel gebeurt. Hij vertelde ons ook dat dat de grootse koelcel ter wereld was. Nadat hij klaar was met vertellen gingen we naar de veiling, maar iedereen was weg. Toen zei de meneer dat we op de stoelen mochten zitten, maar niet op de knoppen drukken. Daarna ging hij ons vertellen over wat er in de veiling gebeurt. Dan mochten we vragen stellen over de veiling en planten. Iemand vroeg hoe oud dit gebouw was, dus hij antwoordde 1oo jaar. Nadat iedereen zijn vraag gestelt had, gingen we weer terug de bus in, want we gingen naar een kas dat een soort glazen huis waar planten worden gekweekt. Dus we gingen daar taart eten en kregen een fles water. Dan gingen we in 4 groepen splitsen we gingen planten maken en ons informeren toen gingen we de bus in en opweg naar schhol

einde
Rwan Fawzy en Tobias Huiskens groep 7bVrijdag 8 april gingen we op excursie.We gingen eerst met de bus naar de veiling.Toen we gingen rondkijken zei de juf dat er 2 en een half miljoen per dag wordt verkocht en dan per week 200 miljoen!We gingen eerst naar de plek waar de bloemen werden gebracht naar de vrachtauto.Er waren allemaal karretjes die werden meegesleept door een soort auto.Daarna gingen we naar de plek waar de bloemen werden verkocht.We kregen er informatie over.Aan de andere kant zagen we een loopband die de karretjes bracht naar de eigenaar.De juf zei dat er op elk karretje een briefje zit die word gescand zodat ze weten welk karretje bij wie hoort.Toen gingen we weer naar de plek waar de bloemen werden geveild.Daar mochten we vragen stellen zoals:waaneer begint de veiling of eindigt hij?De meester zei dat de veiling begint om 6uur en de bloemen worden opgevoerd tot 12uur snachts.Daarna zouden we met de bus naar de kas gaan.Maar daarvoor gingen we eerst buiten iets eten.Toen we bij de kas aankwamen splitste we ons in 2 groepen.De 1-e groep ging een plant in een pot zetten.De 2-E groep die ging met de meester mee.Ze kregen informatie over de planten.Het was wel binnen 25 celcius zodat de planten niet dood zouden gaan!Daarna gingen we naar huis.En ik vond het heel leuk.
eda 7b
Meer weten? Klik hier verder op de websites!
Website AIR SO PURE PLANTEN
Website Veiling Westland
Planten en zuurstof
Onderzoek Luchtzuivering door planten
customisable counter