Deze pagina wordt beheerd door Theo Westerduin

Aan de teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. SCO Lucas draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor informatie op enige internetsite of pagina waarnaar onder deze site wordt verwezen. Deze website is gebouwd en wordt onderhouden met het Content Management Systeem van AB-ZHW.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettersoep leeswedstrijd bij de groepen 3De groepen 3 hielden aan het eind van het schooljaar een echte leeswedstrijd!
Wie kan er al mooi en spannend lezen? Veel medailles werden er uitgedeeld maar Nisa nur uit groep 3b mocht de grote lees-beker in ontvangst nemen.Gefeliciteerd!
Na de wedstrijd kon iedereen een eigen verhaal gaan maken met lekkere lettersoep....

 we ging lees westreit spelen en we ging onz burt lezen en we haten een winaar dat was nisa nur en zij hat beker gwonen en de rest hat een meedan je gwonen
ilhan groep 3b

het was leuk en daghetspanent
muhammed 3c

het was heel leuk bij de leez wetsteried er waar een heel veel kinderen en ook suries 1juf patrisia surie 2juf siebel surie 3juf ells en nisa nur had gewonen
heval 3dikvondhetleuk
muhammed 3c

het was leuk bij de lees wetsterijd er waare heel veel kinderen die geene leeze maar er was een weenaar maar ze kreegen wel een mee danje en de weenaar was nisa nur enze kreeg een beker
ayoub

het was spant en LUIK
KISHAN 3C

hallo ik ben nisa nur ik heb de leeswestrijt gewonen ik zit in groep 3b het was leuk er waaren ook medanjes voor andere kinderen
nisanur groep 3b
ikvond het spand en leuk
nuh 3c

het was heel leuk bij de lees wetstereid er waare kinderen die ginen leesen teegol kaar er waare ook suries die ginen punten geefen en daarna ginen de suris de weenaar de naam schrijfen op het bord en daarna kreegen we soep in de klas
ayoub 3d

ik ging naar de leeswersteit het was leuk de geene die guwone kreege een beeker
sakier groep3d

het was leuk bij de wetsterijd er waare 8 kinderen die gine lezen
de anderekinderen gine anmoedegen
anisa groep 3d

het was heel leuk maar we ging zite dad was ook leuk
elif 3d
customisable counter