Deze pagina wordt beheerd door Theo Westerduin

Aan de teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. SCO Lucas draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor informatie op enige internetsite of pagina waarnaar onder deze site wordt verwezen. Deze website is gebouwd en wordt onderhouden met het Content Management Systeem van AB-ZHW.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag meester Harry, allemaal bedankt.....

Hartverwarmend waren alle reacties die de school en de familie mochten ontvangen naar aanleiding van het plotseling overlijden van meester Harry Singh.
Alle mooie woorden, tekeningen en condoleances van vrienden, collega's en leerlingen van school dragen bij aan het samen verwerken van dit grote verlies.
Ook namens de familie heel veel dank.
Wij bieden u nog de mogelijkheid digitaal het condoleanceregister te tekenen.

 

Dag meester Harry...
Op woensdagmiddag 21 maart is om ongeveer 15.00 uur meester Harry Singh overleden. In de nacht van 15 op 16 maart werd hij getroffen door een hartinfarct.De schade aan zijn lichaam was zo groot, dat hij op woensdagmiddag 21 maart in het bijzijn van zijn naasten is overleden.Meester Harry is 60 jaar geworden.


Bijna 26 jaar geleden maakte Basisschool Onze Wereld kennis met Harry Singh. Hij kwam in dienst als schoolcontactpersoon voor Surinaamse en Antilliaanse gezinnen.
Vanaf 1981 heeft hij heel veel gezinnen met raad en daad bijgestaan. Het was de tijd waarin veel gezinnen uit Suriname gebruik maakten van de mogelijkheid om zich in Nederland te vestigen. Het vinden van een huis, het regelen van verzekeringen, eventuele uitkeringen, aanvragen van kinderbijslag� Voor diverse scholen van het schoolbestuur hielp hij gezinnen, met heel veel betrokkenheid bij de ouders en de kinderen.
Niet alleen de voorzieningen voor de gezinnen waren van belang, ook de wijze waarop scholen de kinderen konden opvangen.
Hij was vaak z�lf de brug tussen school en thuis: heel veel huisbezoeken samen met leerkrachten, meegaan met werkweken van groep 8, cursussen ouderbetrokkenheid, interculturele communicatie en natuurlijk informatiebijeenkomsten over zijn moederland Suriname.

De aandacht voor het beleven van de eigen taal en cultuur is voor Harry altijd groot geweest. Voor het schoolbestuur is hij dan ook tot en met de afschaffing van de Turkse en Arabische lessen de OALT-co�rdinator geweest.
De laatste jaren voor zijn pensioen was Harry breed inzetbaar voor ondersteunende activiteiten voor Onze Wereld en ons schoolbestuur, de SCO Lucas. Hoogtepunten van zijn werk waren wel het organiseren van studiereizen. Eerst naar Suriname, daarna naar Turkije, vorig jaar naar Marokko. En nu zat hij midden in de voorbereidingen van een studiereis naar Cura�ao. Woensdag 14 maart organiseerde hij de kennismakingsbijeenkomst. Gezellig, goed verzorgd en natuurlijk met veel humor. Het was het laatste dat hij aan de reis heeft kunnen doen.

Harry is op woensdag 21 maart 2007 aan zijn eigen eenzame reis begonnen. Zonder afscheid te nemen� Wij koesteren de mooie herinneringen. Op de dag van de begrafenis, woensdag 28 maart, stonden we op school om 11.00 uur samen 1 minuut stil voor meester Harry.

Het verdriet van Thea, zijn vrouw en onze ex-collega, van Nanda en Ren�, zijn kinderen en onze oud-leerlingen, Jeroen, zijn schoonzoon en natuurlijk zijn kleinkinderen is onmetelijk.
Zij hadden allemaal nog zoveel plannen� En Harry ook! Het is allemaal zo onwerkelijk.

In beide gebouwen is tot Pasen een herdenkingshoekje met condoleanceregister ingericht. Daarna dragen wij deze over aan de Thea, Nanda, Ren� en Jeroen.


De directie van Basisschool Onze Wereld


Wij bieden u nog de mogelijkheid digitaal het condoleanceregister te tekenen.
Een uitgeprinte versie zal worden opgenomen in het register.
Naar het digitale condoleanceregister