Deze pagina wordt beheerd door Theo Westerduin

Aan de teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. SCO Lucas draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor informatie op enige internetsite of pagina waarnaar onder deze site wordt verwezen. Deze website is gebouwd en wordt onderhouden met het Content Management Systeem van AB-ZHW.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen klokkijken...kijkles bij de groepen 3Gezellig druk bij de kijkles van de groepen 3 afgelopen woensdag 7 november.
Alle ouders kregen informatie over de lessen in de klas maar ook over de bezoeken aan de bibliotheek. Want daar valt ook veel te halen...in de klas konden de ouders meekijken maar vooral ook zelf meedoen met de les. Splitsen bij de rekenles en samen oefenen in klokkijken..

 

Binnenkort komen alle ouders weer op bezoek:
Ouderavond voor de groepen 1 t/m 4 op komende dinsdagavond 13 november!