Directeur meester Ton stopt op Onze WereldAfgelopen vrijdagmiddag 28 november was er een bijeenkomst in het Wereldtheater voor al het personeel van Basisschool Onze Wereld; directeur meester Ton Hendriks, inmiddels 43 jaar werkzaam op school,  heeft aangegeven te gaan stoppen per 1 januari 2015. Ook veel ouders zijn inmiddels door meester Ton benaderd. Vandaag krijgen alle kinderen nog een brief mee, hier op de website te lezen.

 

 

 

Den Haag, 1 december 2014
 
Beste ouders en verzorgers,
In 2012 heb ik u al gemeld dat de verantwoordelijkheid voor een grote school als Onze Wereld zwaar is en dat ik heb overwogen om te stoppen als directeur van Onze Wereld. Op dat moment bleek dit niet mogelijk te zijn. Inmiddels zijn we twee jaar verder en wordt de verantwoordelijkheid voor de school me te zwaar. Het kost veel energie en is ook fysiek moeilijk vol te houden.
Ik heb daarom besloten om met ingang van 1 januari 2015 terug te treden als directeur van Basisschool Onze Wereld en de school te verlaten. Een mooie school, waar ik 43 jaar met veel inzet en plezier heb gewerkt. Het afscheid valt me zwaar, maar de school verdient een directeur, die er alle energie in kan steken om te zorgen dat het goed blijft gaan met de school en dat de school past in deze veranderende wereld.
Uiteraard komt er nog een gelegenheid om van elkaar afscheid te nemen, maar dat zal ergens in het voorjaar plaatsvinden. Met ingang van 1 januari zal Hans Orelio als interim-directeur mij opvolgen.
Samen met het team gaat hij zich inzetten voor Basisschool Onze Wereld en het proces voorbereiden om een nieuwe directeur te werven. Ik dank u hartelijk voor de fijne samenwerking, het vertrouwen en de vele mooie jaren. Ik ben trots op Onze Wereld en dankbaar.
Ik wens u met uw gezin veel liefde, geluk en gezondheid.
Ton Hendriks

 

customisable counter


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deze pagina wordt beheerd door Theo Westerduin

Aan de teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. SCO Lucas draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor informatie op enige internetsite of pagina waarnaar onder deze site wordt verwezen. Deze website is gebouwd en wordt onderhouden met het Content Management Systeem van AB-ZHW.